Om Söderköpings Gästabud


Detta är en kopia på den text  som finns på Gästabudets egen hemsida.

Bakgrund

Söderköpings Gästabud skapades 2006 på initiativ av Stadskärnan i Söderköping i samarbete med Korps och Svenska kyrkan/Gröna draken. Idag är Söderköpings Gästabud en ekonomisk förening med Söderköpings kommun, Svenska kyrkan och Stadskärnan i styrelsen, och den genomförs till största delen med ideella krafter.

Syftet är att skapa ett årligt återkommande historiskt arrangemang i Söderköping med fokus på vikinga- och medeltid genom att erbjuda upplevelser och aktiviteter med hög kvalitet för en bred målgrupp. Invånare och besökare ska uppleva arrangemanget spännande och roligt samt få ökad kunskap och intresse för de tidsepoker som historiskt präglat vår region och som gör så än idag.

Första Gästabudet hölls 2006. Tanken var att arrangera en marknad med gyckleri och prova-på-aktiviteter. Den utökades under planeringsfasen med nya idéer som guidningar, föreläsningar, matgille, tornerspel och mycket mer för att till slut bli ett större arrangemang för en bred publik.

Efter avslutat arrangemang konstaterades att Gästabudet hade fallit mycket väl ut. Utvärderingen byggde på den återkoppling som kom från medverkande, publik och artister. Det resulterade i beslut om att utveckla och genomföra ett Söderköpings Gästabud även 2007.


Till 2007 års Gästabud utvecklades arrangemangets organisation och innehåll. Medeltida bröllop, medeltida Spa/bad, mode, dans och fler stämningshöjande sällskap blev några nya ingredienser. Engagemanget från näringslivet, volontärer, svenska kyrkan och andra aktörer ökade markant och utvärderingen visade att Gästabudet även detta år varit mycket lyckat och uppskattat.

Söderköpings Gästabud 2008 genomfördes med gott resultat och blev det gästabud som fastställde arrangemanget att bli årligen återkommande.

2009 förstärkte arrangemanget ytterligare sitt musikaliska utbud i form av en Nordisk musikfestival i medeltida musik och sång. Den första gycklartävlingen hölls.

2010 satsades på ännu fler grupper som slog läger och skapade stämning åt arrangemanget. En programfolder som även innehöll redaktionell text gjordes i praktiskt ta-med-format för första gången.

2011 satsades stort på gyckleri och musik. Vi hade fler gycklar- och musikgrupper som roade publiken och förgyllde gator och torg. Musikfestivalen NoMeMus gick återigen av stapeln och hade fokus på kvinnor i musiken. Årets nyhet var det gästabudsområde med mat och dryck som anordnades på Rådhustorget.

2012 genomfördes i lika strålande solsken som de flesta år och på lördagen upplevde vi publikrekord. Tornerspel, eldshower, musik, teater och gyckleri framfördes inför entusiastiska åhörare på många olika platser: Kyrkparken, Rådhustorget, Fisktorget, Hagatorget, Kanalhamnen och Brunnsparken. Marknadsstånden var fler än någonsin och matutbudet på Rådhustorget ökade. NoMeMus bidrog som vanligt med unika framträdanden.

2013 genomfördes i strålande väder och lördagen satte nytt publikrekord. Det som var annorlunda var tidpunkten, Gästabudet genomfördes 30 aug-1 sept pga kyrkovalet i mitten av september. Vid utvärderingen fanns många positiva reaktioner kring det. Nytt för året var annars Magikergränd med draken Sötnos, Arkadia och Doktor Cagliostros mystiska kuriosakabinett mm. För övrigt framträdde våra eldmagiker TriX för utsålda hus med ”Myter av eld”, Tornerspelen var lika populära som vanligt och Drothemskvarteren öppnades upp för gycklare och musik. Marknaden var större än tidigare med fler deltagare. För sjätte gången bjöd NoMeMus på medeltida ballader, musik och dans i tre konserter, sångkurs, workshop och föredrag.


 

Bilder från Söderköpings Gästabud!

%d bloggare gillar detta: